Cách chọn nguồn máy tính để phù hợp với chiếc VGA của mình

Xin chào các bạn Chúng ta tiếp tục về bài nguồn máy tính.  Tiếp tục về vấn đề 80 plus, các bạn xem bảng bên dưới để có thể biết rõ nhé, mình sẽ giải thích 80 plus ở đây có có ý nghĩa thế nào ( theo kiến thức cá nhân ). Mình sẽ […]