Main mới

SẢN PHẨMĐƠN GIÁBẢO HÀNHTÌNH TRẠNGTHUẾ VATGHI CHÚ

CPU SOCKET 1151 - THẾ HỆ 8 V2 - COFFEE LAKE

G4900 (3.10GHz, 2M) Box Chính Hãng 1,015,00036 THÁNGCòn hàng
G5400 (3.70GHz, 4M) Box Chính Hãng 1,560,00036 THÁNGCòn hàng
G5500 (3.80Ghz, 4M) Box Chính Hãng 2,005,00036 THÁNGCòn hàng
CPU i3 8100 (3.6GHz, 6M) Box Công Ty 2,680,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i3 8100 (3.6GHz/6M/Coffee Lake) Box Chính Hãng 2,750,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i5 8400 (4.00GHz, 9M) Box Công Ty 4,290,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i3 8350K (4.00GHz, 8M) Chính Hãng - Chưa Fan 4,300,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i5 8600K (4.30GHz, 9M) Chính Hãng - Chưa Fan 6,300,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i7 8700(4.60GHz, 12M) Box Chính hãng 7,560,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU i7 8700K (4.70GHz, 12M - CoffeeLake) Box Chính Hãng 8,800,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU SOCKET 1151 - THẾ HỆ 7 V1
G3900 (2.80GHz, 2M) Box Chính Hãng 735,000 36 THÁNGCòn hàng
G3930 (2.90GHz, 2M) Box Chính Hãng 755,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
G4400 TRAY (3.30GHz/3M) + Fan Zin 850,000 36 THÁNGCòn hàng
G4400 (3.30GHz, 3M) Box Chính Hãng 1,010,00036 THÁNGCòn hàng
G4500 TRAY (3.50GHz, 3M) + Fan Zin 1,120,00036 THÁNGCòn hàng
G4500 (3.50GHz, 3M) Box Chính Hãng 1,250,00036 THÁNGCòn hàng
G4560 (3.50GHz, 3M) Box Chính Hãng (Tương Đương i3 6100) 1,195,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
G4600 (3.60GHz, 3M) Box Chính Hãng (Tương Đương i3 6100) 1,585,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i3 6098P TRAY (3.60GHz, 3M) + Fan Zin 1,990,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i3 6100 TRAY (3.70GHz, 3M) + Fan Zin 2,250,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i3 7100 TRAY (3.90GHz, 3M) + Fan Zin 2,350,00036 THÁNGCòn hàng
i3 7100 (3.90GHz, 3M) Box Công ty 2,440,000 36 THÁNGCòn hàng
i5 6402P TRAY (3.40GHz, 6M) + Fan Zin 3,550,00036 THÁNGCòn hàng
i5 6400 TRAY (2.70GHz, 6M) + Fan Zin 3,670,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
i5 6500 TRAY (3.20GHz, 6M) + Fan Zin 3,750,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
i5 7400 TRAY (3.50GHz,6M) + Fan Zin 3,850,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i5 7400 (3.50GHz, 6M) Box Chính Hãng 4,250,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i5 7500 (3.4GHz/ 6M) Box Chính Hãng 4,750,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
i7 6700 TRAY (3.40GHz, 8M) + Fan Zin 5,650,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i7 7700 TRAY (3.60GHz/ 8M) + Fan Zin 6,600,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i7 7700 (3.6GHz/ 8M) Box Công Ty 7,020,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU SOCKET 1155 (Không Lấy Fan Zin - 35k)
G1610 TRAY (2.60GHz, 2M) + Fan Zin 150,000 36 THÁNGCòn hàng
G1620 TRAY (2.70GHz, 2M) + Fan Zin 150,000 36 THÁNGCòn hàng
G1630 TRAY (2.80GHz, 2M) + Fan Zin 165,000 36 THÁNGCòn hàng
G2010 TRAY (2.90GHz, 3M) + Fan Zin 250,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
G2020 TRAY (2.90GHz, 3M) + Fan Zin 270,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
G2030 TRAY (3.00GHz, 3M) + Fan Zin 290,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
G2130 TRAY (3.20GHz, 3M) + Fan Zin 340,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
i3 2120 TRAY (3.30GHz, 3M) + Fan Zin 730,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
i5 2400S TRAY (3,40GHz, 6M) + Fan Zin 1,065,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
E3 1220L TRAY(2.20GHz, 3M) + Fan Zin (Chạy Ram Bus 1333) 1,190,000 36 THÁNGCòn hàng
E3 1220 TRAY(3.10GHz, 8M) + Fan Zin (Chạy Ram Bus 1333) 1,250,000 36 THÁNGCòn hàng
E3 1230 TRAY(3.20GHz, 8M) + Fan Zin (Chạy Ram Bus 1333) 1,550,00036 THÁNGCòn hàng
E3 1240 TRAY(3.30GHz, 8M) + Fan Zin (Chạy Ram Bus 1333) 1,650,00036 THÁNGCòn hàng
E3 1220L v2 TRAY - SK1155 - Không GPU - Chạy Ram 1600 1,550,00036 THÁNGCòn hàng
E3 1220 v2 TRAY - SK1155 - Không GPU - Chạy Ram 1600 1,650,00036 THÁNGCòn hàng
CPU SOCKET 775 - GIÁ CHƯA FAN
E6300 (1.86GHz, 2M) 30,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
E6400 (2.13GHz, 2M) 40,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
E6550 (2.33GHz, 4M) 60,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
E6750/ 6700 (2.66GHz, 4M) 40,00036 THÁNGVui lòng liên hệ
E7400 (2.80GHz, 3M) 60,00036 THÁNGVui lòng liên hệ

CPU AMD

CPU RYZEN 3 2200G PIB-YD2200C5FBBOX (kèm quạt CPU) 2,550,00036 THÁNGCòn hàng
CPU RYZEN 3 1300X (3.5 Up 3.7G/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4) 3,250,000 36 THÁNGVui lòng liên hệ
CPU RYZEN 5 1400 (3.2G Up 3.4G / 4 cores 8 threats /SK AM4) 3,840,000 36 THÁNGCòn hàng
CPU RYZEN 5 2400G PIB-YD2400C5FBBOX (kèm quạt CPU) 4,110,00036 THÁNGCòn hàng
CPU RYZEN 5 1600 (3.2G Up 3.6G/ 16M/ 6 cores 12 threads/ AM4) 4,800,00036 THÁNGCòn hàng
CPU RYZEN 7 1700 Tray (3G Up 3.7G/ 8 cores 16 threads/ AM4) 7,740,000 36 THÁNGCòn hàng