CPU AMD RYZEN 9 5900X

CPU Ryzen 9 5900X – CPU cao cấp của AMD Ryzen 5000

Giới thiệu AMD Ryzen 5000 AMD Ryzen 5000 đã ra mắt vào tháng 10 vừa qua, được xây dựng trên một cấu trúc “Zen 3” mới hoàn toàn! Nhưng chờ đã, bạn hỏi Ryzen với mã số 4000 ở đâu đúng không? AMD đã có một sự xáo trộn vô tình gây nên điều dễ […]

CPU AMD RYZEN 9 5950X

CPU AMD Ryzen 9 5950X – Dòng CPU Ryzen 5000 mới đến từ AMD

Giới thiệu CPU AMD Ryzen 5000 AMD Ryzen 5000 đã ra mắt vào tháng 10 vừa qua, được xây dựng trên một cấu trúc “Zen 3” mới hoàn toàn! Nhưng chờ đã, bạn hỏi Ryzen với mã số 4000 ở đâu đúng không? AMD đã có một sự xáo trộn vô tình gây nên điều […]